Ydelser

LDM Revision tilbyder individuelle løsninger til alle mindre og mellemstore virksomheder.

Kunden er altid i centrum, således at du får en løsning som er tilpasset præcis dine behov og ønsker. Vi er til for dig – i hele Danmark. Afstand er ikke nogen hindring for nærhed.

Vi er godkendte revisorer – kontakt os pr tlf. 76 40 83 88 eller mail til post@ldmrevision.dk.

Bogføring og momsopgørelser

Vi har løsninger til alle brancher som kan tilpasses din virksomhed, herunder udarbejdelse af bogføringsbalancer og momsopgørelser.

Budgetter

Budgetter er en væsentlig del af virksomhedens økonomiske styring. Ikke mindst hvor der er store udsving i omsætning og omkostninger i årets løb.

Virksomhedsrådgivning

Vi kan tilbyde gennemgang af balancer og regnskabstal – og kan gøre det forståligt. Har du de rigtige ydelser på lån eller leasing, optimere du din skattebetaling, planlægning af investeringer, møde med pengeinstitut mm.?

Regnskab og revision

Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes årsrapporter, hvor der lægges vægt på opgørelse af driftsøkonomisk resultat i virksomheden, således at årsrapporten ikke udelukkende er til ære for skattevæsenet.

For virksomheder i selskabsform med revisionspligt udføres endvidere den lovpligtige revision. 

Skatterådgivning

Skatterådgivning er en vigtig del af virksomhedens forhold, når det f.eks. gælder investeringsplanlægning eller valg af virksomhedsform.

Generationsskifter 

Hvordan planlægges og gennemføres et generationsskifte i virksomheden bedst? Vores store erfaring inden for branchen er her ofte af afgørende betydning for succes eller ej.